eConsult

Dit is de site van Huisartsenpraktijk Neer:

Met eConsult kunt u via deze site een vraag stellen aan onze praktijk. U kunt terecht bij dokter Kruijssen en dokter Hanssen. Weet dat dokter Hanssen niet alle dagen van de week aanwezig is. Eventuele vakanties van de artsen staan op deze site vermeldt.

De overige artsen zijn voorlopig nog niet in staat om econsulten te beantwoorden.


Ook kunt u vragen stellen aan de praktijkondersteuner, dhr. Hoenen voor vragen m.b.t. diabetes.

Spoedgevallen
Neem bij spoedgevallen direct telefonisch contact met de praktijk. Bel de praktijk ook wanneer u twijfelt over de ernst van de klachten: algemeen: 0475 - 59 13 19 / spoedlijn: TOETS 1.

Bel in geval van levensbedreigende situaties het landelijk noodnummer 112.

Uw vraag wordt net zo vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld als via telefoon of in de spreekkamer. Het antwoord vindt u op deze site, bij 'Overzicht vraag en antwoord'. Dit overzicht is alleen voor u toegankelijk, met uw wachtwoord.

Kies eerst een onderwerp of medewerker voordat u de vraag stelt. Extra informatie over de onderwerpen vindt u bij 'Toelichting'. Voor informatie over de medewerker klikt u op 'meer informatie'. 

Niet alle gezondheidsvragen zijn geschikt voor het e-consult!

Geschikte onderwerpen/vragen voor een e-consult zijn:

  • vragen over leefstijl
  • vragen over medicijnen
  • vragen over onderzoek en uitslagen van onderzoek
  • vragen over klachten waarvoor u eerder op het spreekuur bent geweest
  • controle en vragen over chronische ziekten, zoals hoge bloeddruk, astma of suikerziekte

Maak geen gebruik van een e-consult bij:

  • spoedeisende vragen
  • vragen over een nieuwe klacht
  • vragen waarvoor (mogelijk) lichamelijk onderzoek nodig is
  • emotionele / psychische problemen
https://neer.praktijkinfo.nl/