Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Neer


Huisartsenpraktijk Neer

Kerkplein 5
6086 BK Neer
Telefoon: 0475 - 59 13 19
Spoed: 0475 - 59 13 19 *1
Fax: 0475 - 59 21 04
Receptenlijn: 0475 - 59 13 19 *2

extra spoednummer: 0475 - 59 52 64

KvK-nummer: 58257748

neer.praktijkinfo.nl

E-mail: hap.neer@ezorg.nl


Home

Welkom op de site van Huisartsenpraktijk Neer.

 

 

Zorg houdt zich niet aan openingsuren.

Medicatie buiten de openingsuren haalt u bij de dienstapotheek.

Aanvragen van herhaalmedicatie kunt u bestellen met onze herhaalreceptenlijn

of via onze website.

Ook kunt u middels econsulten communiceren met uw huisarts.

Uitgebreide patiënteninformatie of informatie over geneesmiddelen uit betrouwbare bron vindt u op deze website.
Blader gerust eens door de inhoud en reageer als u suggesties voor verandering of verbetering ziet.

 

 

Praktijkinformatie

U bent nu gearriveerd op de website van Huisartsenpraktijk Neer. 
Van harte welkom!
Met deze website hopen wij u nog beter te kunnen informeren over onze praktijk.

U vindt hier alle informatie over onze praktijk: wie wij zijn en wat we doen, de openingstijden van de praktijk, informatie over de waarneming in avond en weekend etc. Zo kunt u zeven dagen per week, 24 uur per dag bij de huisartspraktijk terecht voor meer informatie, voor het bestellen van uw herhaalrecepten of voor aanvullende informatie middels econsultatie met uw huisarts of de praktijkondersteuner.

De informatie op de site wordt regelmatig onderhouden en vernieuwd. Vergeet daarom niet onze site toe te voegen aan uw favorieten!

 

Kijkt u eens op www.thuisarts.nl voor gezondheidsinformatie.

Spoedgevallen

SPOEDLIJN:   0475  -  59 13 19

U kunt het spoednummer bereiken door het indrukken van TOETS 1

Voor eerste hulp (open wonden, kneuzingen, verbranding, e.a. spoedzorg)
kunt u altijd direct terecht.
Als u tevoren even belt of laat bellen, houdt de huisarts rekening met uw komst.

De praktijk is geopend op alle werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur. Buiten deze tijden dient u zich te wenden tot de Huisartsenpost.

NB: Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Openingstijden en dagen waarop praktijk is gesloten

De praktijk is iedere werkdag geopend van 07.15 tot 17.00 uur

Onze assistentes zijn aanwezig vanaf 08.00 uur

Inloopspreekuur            7.15 - 8.00 uur
Afspraakspreekuur        8.30 - 10.30 uur

Spoedlijn                       0475 - 59 13 19 (toets 1)

Praktijklijn                    0475 - 59 13 19 (toets 3 of geen keuze)

 

Van 11.00 tot 14.00 uur is de praktijk telefonisch alleen bereikbaar voor spoedgevallen.

De deur is gesloten tussen 12.00 en 14.00 uur. Voor spoed en bij afspraken a.u.b. even aanbellen.
                                                   

Praktijk gesloten:  

Nieuwjaarsdag 

Carnavalsmaandag 

Paasmaandag 

Koningsdag 

Hemelvaartsdag 

Bevrijdingsdag 5 mei, (lustrumjaren) 

Pinksteren

1e en 2e Kerstdag

 

 

 

 

Afspraak maken

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag van 08.30  tot 10.30.
Voor het bezoeken van het spreekuur dient u altijd vooraf een afspraak maken.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 08.00  en 11.00. Voor eenvoudige vragen kunt u ook gebruik maken van het telefonisch terugbelspreekuur.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Zij is daartoe opgeleid en doet dit om een zo goed mogelijke inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Let op:
Voor 1 consult plannen wij 10 minuten.
In deze tijd kan 1 uitgebreide vraag of maximaal 2 kortere vragen professioneel beantwoord worden.

Meer tijd nodig ?
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we proberen er rekening mee houden in onze agenda.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd moet worden. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het spreekuur te komen. 

Indien u niet kunt komen voor uw afspraak dan willen wij u dringend vragen om tijdig af te melden. Dit geeft anderen de mogelijkheid hun huisarts te kunnen bezoeken.

Indien u zich niet of niet tijdig afmeldt, kunnen wij  een declaratie in rekening brengen.

 

Telefonisch terugbelspreekuur

Voor eenvoudige vragen kunt u gebruik maken van het telefonisch terugbelspreekuur.
Dat heeft als voordeel dat u niet naar de praktijk hoeft te komen.

Het telefonisch terugbelspreekuur is iedere werkdag rond het middaguur. 
Daar waar rond de middag het terugbellen niet mogelijk is vóór 13.00 uur zal aan het einde van de middag wederom een poging worden gedaan, zodat iedereen op de bewuste dag zijn afgesproken telefonisch contact zal krijgen.

Mocht contact helemaal niet lukken, zal er daags nadien wederom een poging gedaan worden.

Bel voor een afspraak in het telefonisch terugbelspreekuur tussen 08.00 en 11.00

Hoe werkt het?

De assistente staat u te woord en kan u vaak direct zelfstandig helpen. Iedere afgehandelde vraag wordt dagelijks geautoriseerd door de huisarts. De assistente zal bij bepaalde vragen en uitslagen noteren dat u gaat worden teruggebeld door uw huisarts.
Ook kan in het spreekuur tussen u en uw huisarts worden afgesproken dat u over uitslagen of het beloop van uw ziekte op een bepaalde dag wordt teruggebeld.

Door toename van het telefonisch verkeer zijn wij genoodzaakt uit te wijken naar andere terugbeltijden.

U kunt de huisartsen NIET terugbellen voor uw uitslagen, daarom bellen zij middels een anoniem nummer.

Zorg dat u een (mobiel) telefoonnummer bij ons achter laat welke actueel is.....

 

Wij vertrouwen op uw begrip.

Avond-,nacht- en weekenddienst

Avond-, Nacht- en Weekendzorg

Spoedposten:

Roermond
Nassaustraat 79
6043 EB Roermond

(0475) - 771 771

 
Weert
Vogelsbleek 5
6001 BE Weert
(0495) - 677 677   

 

Spoedpost Noord-Limburg:

Venlo
Professor Gelissensingel 20
5912 JX Venlo


0900  -  8818 (10ct/min) 
http://www.hznl.nl/index.php 

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) beperkt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd moet worden.

Bedenk dat in onze praktijk de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling uitgebreider zijn dan bij u thuis.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het spreekuur te komen.

Inloopspreekuur

Van maandag tot en met vrijdag is er een inloopspreekuur van 7.15  tot 8.00.


Dit spreekuur kunt u zonder afspraak bezoeken.
Dit spreekuur is bedoeld voor problemen die weinig tijd en onderzoek vergen.
U kunt hier maximaal 1 probleem bespreken.

Voor een uitgebreider contact of bij meer vragen wordt u dringend verzocht een afspraak te plannen.

NB: Bij een druk spreekuur kan de wachttijd lang zijn.

Bedenk bij drukte dat artsen en patiënten graag om 08.30 met hun afsprakenspreekuur beginnen. Hierdoor kunnen wij genoodzaakt zijn bij extreme drukte u te verzoeken om op een later tijdstip een afspraak te plannen

De artsen houden dit spreekuur volgens eigen schema, zodat u geen aanspraak kunt maken op uw eigen arts.

 

 

 

Doktersassistente

De assistentes Annelies, Alice, Joyce en Marlie staan u als eerste te woord wanneer u contact opneemt met onze  praktijk.
Zij maken afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische terugbelspreekuur.

Zij weten de antwoorden op veel praktische vragen en verwerken uw herhaalrecepten.
U kunt ook bellen voor uitslagen van urine- en bloedonderzoek of om
uitslagen van foto`s of uitstrijkjes op te vragen.

U kunt de assistente van onze praktijk bellen op werkdagen tussen 08.00  en 11.00 uur  

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

* meten van de bloeddruk (dagelijks tussen 09.00 en 10.30 uur, zonder afspraak)
* bloed prikken (zie behandelinformatie)
* urine onderzoek (zie behandelinformatie)

* aanstippen van wratten (dagelijks tussen 09.00 en 10.30 uur, zonder afspraak)

* verbinden van wonden
* hechtingen verwijderen
* verstrekken van informatie
* uitstrijkje bevolkingsonderzoek
* herhaalrecepten (zie ook de herhaalreceptenlijn)
* oren uitspuiten (na druppelen met slaolie daags tevoren)

Praktijkondersteuning

In onze praktijk is praktijkondersteuning somatiek aanwezig. 

Jean Hoenen: is per 1 september 2018 met pensioen gegaan

Veerle Wolters werkt per 1 september 2018 op maandag t/m donderdag

Zij ondersteundt onze praktijk met verpleegkundige taken.
Werkt gericht op de chronische zorg.

Is betrokken bij de gezondheid, voorlichting en opvoeding (GVO) van mensen met:

Diabetes
Longpatienten
Hart-/en vaatziekten

Zij heeft ook een voorname rol in de ondersteuning en begeleiding van de mensen die het roken willen stoppen.

Vraag gerust eens haar advies......

 

Psychische zorg

Voor psychische klachten werken wij samen met:

dhr. R. Friederichs en Mw. M. Scheijven

Afspraken kunnen via de assistente of op advies van uw huisarts worden gepland.

Zij zullen naast psychische begeleiding ook projecten gaan opzetten in de psychische hulpverlening.

Stagiaires

In onze praktijk zijn regelmatig stagiaires aanwezig. Actuele stagiaires staan op deze site gedurende de betreffende periode.
De volgende stages  worden in onze praktijk gevolgd:


Huisarts in Opleiding:
Na de studie geneeskunde is men basisarts en volgt de fase van specialisatie.
De Huisartsenopleiding duurt 3 jaar. Wij werken hierin samen met Universiteit Maastricht.
In het 1e en in het 3e jaar van de opleiding wordt een jaar lang samengewerkt met een huisarts, waarbij er één dag in de week een studiedag in Maastricht wordt gevolgd. Na deze 3 jaar is de arts een volwaardige huisarts.


Doktersassistente:
Aan de Gilde opleiding in Venlo kan de opleiding tot doktersassistente worden gevolgd.  
Deze opleiding duurt 3 jaar.  In ieder van deze jaren worden stages gevolgd in huisartsenpraktijken.
Wij werken jaarlijks met minimaal 1 leerling, gedurende een stageperiode van 10 weken.
De begeleiding vindt plaats door één van onze eigen gediplomeerde doktersassistentes.

 

NB: U heeft ten alle tijden het recht om aan te geven dat u geen stagiaire bij uw behandeling aanwezig wenst. De stagiaires weten dit en zullen uw mening respecteren.

Uitstrijkje bevolkingsonderzoek veranderd

Al langere tijd ervaren wij de behoefte van vrouwen om het uitstrijkje, in het kader van het bevolkingsonderzoek, bij een vrouwelijke medewerker te kunnen laten maken.

In den landen is het steeds meer gebruikelijk om deze verrichting te laten uitvoeren door een van de doktersassistentes.

Een van onze assistentes, Joyce Roodakker, heeft zich geschoold in het maken van uitstrijkjes en sinds begin 2009 kunt u bij haar een afspraak maken om het uitstrijkje te laten maken.

Mocht zij samen met u toch de arts willen raadplegen, dan is deze altijd rond deze tijd aanwezig in de praktijk voor consultatie.

U kunt vanzelfsprekend uw afspraak voor het uitstrijkje ook bij uw huisarts laten maken indien u dit wenst.
We zien de mogelijkheid als een extra service daar waar deze vraag bestaat.

NB: met de komst van de huisarts-in-opleiding, kunt u ook kiezen voor het maken van uw uitstrijkje, bij deze arts. 75% van de aankomende huisartsen zijn vrouwen.

Per 1 december 2016 verandert het oproepsysteem. Vrouwen die niet hebben deelgenomen krijgen de mogelijkheid om thuis zelf een kweek af te. Mocht hier het HPV-virus in worden gevonden, zal er een verzoek komen naar de huisarts of gynaecoloog te gaan voor nader onderzoek.

Herhaalrecepten uitleg

U kunt 24 uur per dag en 7 dagen in de week uw herhaalrecepten bestellen via
de herhaalreceptenlijn  59 13 19 /toets 2

Wij willen u dringend vragen uw herhaalrecepten via deze telefoonlijn te bestellen om onze assistentes aan de telefoon te ontlasten.

Voor belangstellenden kan er ook herhaalreceptuur via deze site  worden besteld.

LET OP: In deze praktijksite dient u allereerst een wachtwoord in te vullen en enkele persoonsgegevens. Hiermee krijgen we een hogere mate van veiligheid bij de verwerking van uw gegevens.

 
Als u voor 12.00 uur besteld kan uw recept
de volgende werkdag na 15.00 uur 
worden afgehaald.
 

Let op: als u in het weekend belt dan worden de recepten dus op maandag verwerkt en liggen ze vanaf  dinsdagmiddag voor u klaar !! 


Openingstijden apotheek Neer:

De apotheek is alle werkdagen geopend van 09.00 - 12.30 en van 15.00 - 18.00

https://neer.praktijkinfo.nl/