Vergoeding zorgverlening door huisarts

De basisverzekering vergoedt de zorg die een huisarts zelf verleent of laat verlenen door ondersteunend personeel.

Huisartsenzorg bestaat onder meer uit:  

beoordeling en behandeling van medische klachten: de huisarts is het eerste aanspreekpunt voor medische klachten en handelt een groot deel van alle klachten zelf af. > Deze zorg is gratis.  

laboratoriumtesten aanvragen: voor het stellen van een diagnose kan een huisarts testen aanvragen bij (ziekenhuis)laboratoria voor de te stellen diagnose. Op basis van de resultaten kan de huisarts eventueel een behandelplan opstellen.  

doorverwijzen naar specialist voor verder onderzoek of behandeling: na het onderzoek of de behandeling door de specialist kan de huisarts de patiënt eventueel verder behandelen.

 

Wanneer worden er kosten berekend ?

 

•Laboratoriumonderzoek van bloed, urine of weefsel.

•Verwijzingen naar specialist, fysiotherapeut, logopedie e.a.

•Medicijnen en verbandmiddelen.

•Alle ingrepen via de huisartsenzorg vallen buiten uw eigen risico.

https://neer.praktijkinfo.nl/