Aanmelden als nieuwe patiënt in onze praktijk

Inwoners uit Neer, Buggenum, Nunhem, en Kessel-Eik kunnen in onze praktijk worden aangemeld, mits zij nieuw komen wonen in deze regio.
Inwoners uit deze plaatsen die reeds een huisarts in Leudal hebben kunnen helaas niet worden aangenomen.

Na contact zal hen een kennismakingsgesprek ter introductie worden aangeboden.

Inwoners uit alle niet-genoemde woonplaatsen verzoeken wij in de eigen woonplaats een huisarts te zoeken.

De reden hiervoor betreft de afstand tot de praktijk en de daarmee benodigde tijdsspanne tot de praktijk. Deze mag volgens de norm de 15-minuten-grens niet overschrijden.
Daarnaast is er in de afgelopen jaren een toenemende werkdruk ervaren welke ons tot deze selecte aanname deed besluiten.

Na het kennismakingsgesprek en bij wederzijds goedvinden dient men een geldig legitimatiebewijs te overhandigen en een geldig zorgverzekeringsbewijs.
een formulier Inschrijving op naam (ION) kunt u op deze site uitprinten en invullen.

Wij verzoeken u nadien u af te melden bij uw vorige huisarts, waarna wij het patiëntendossier van u kunnen ontvangen.
Voor verwerking van het volledige dossier vragen wij enkele dagen tot een week.

Pas nadat ALLES is verwerkt staat u bij ons ingeschreven en kunnen wij u behandelen.

Wij vinden het belangrijk om bij inschrijvingen met hele gezinnen samen te werken. Om die reden nemen wij geen patiënten aan indien zij alleen komen en wel in een gezin woonachtig zijn.

Wij vertrouwen op een prettige samenwerking.

 

 

https://neer.praktijkinfo.nl/