Afspraak maken

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag van 08.30  tot 10.30.
Voor het bezoeken van het spreekuur dient u altijd vooraf een afspraak maken.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 08.00  en 11.00. Voor eenvoudige vragen kunt u ook gebruik maken van het telefonisch terugbelspreekuur.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Zij is daartoe opgeleid en doet dit om een zo goed mogelijke inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Let op:
Voor 1 consult plannen wij 10 minuten.
In deze tijd kan 1 uitgebreide vraag of maximaal 2 kortere vragen professioneel beantwoord worden.

Meer tijd nodig ?
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we proberen er rekening mee houden in onze agenda.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd moet worden. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het spreekuur te komen. 

Indien u niet kunt komen voor uw afspraak dan willen wij u dringend vragen om tijdig af te melden. Dit geeft anderen de mogelijkheid hun huisarts te kunnen bezoeken.

Indien u zich niet of niet tijdig afmeldt, kunnen wij  een declaratie in rekening brengen.

 

https://neer.praktijkinfo.nl/